• במעמד מיוחד במוסקבה: 30 בכורים נפדו

    במסגרת פעולות רוחניות רבות ומיוחדות, הנעשות במיוחד בתקופה זו בקהילה היהודית הגדולה במוסקבה, לזכותם של אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשביה בארצנו הקדושה, נערך מעמד ייחודי של מצוות "פדיון הבן" לשלושים בכורים • לדיווח המלא ותיעוד מיוחד