• התחרות בשיאה: 2 ניגונים נוספים על קאפיטל קכ"ג

    לקראת י"א ניסן, אנו שמחים להגיש שני ניגונים נוספים שהגיעו למערכת מרכז החדשות החב"די – חב"ד אינפו לרגל יום הולדתו הקכ"ב של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, על קאפיטל קכ"ג בתהילים, ניגון מאת הת' לוי יצחק ניאזוף והת' מנחם מענדל קאנטאר • להאזנה