• 70 שנה: מתאחדים בלימוד דבר מלכות י"ג אייר

    אנשים נשים וטף מתאחדים בלימוד שיחת הרבי מלך המשיח שליט"א – דבר מלכות אחרי-קדושים-י"ג אייר – ההוראה משמו של בעל היארצייט ישראל ארי' ליב והקשר לגאולה, ומביאים את הגאולה בפועל ממש! • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array