• יוצאים מסעודת משיח עם החלטה טובה

    בסעודת משיח השנה, יוצאים כל המשתתפים בהחלטה מעשית! פותחים שיעור ב"ענינו של משיח" • לבירור וקבלת חבילת הסיוע לשיעורים החדשים מהתאחדות החסידים שלח עכשיו את המילה "משיח", ב-WhatsAppלרשימת השיעורים שנפתחו לאחרונה