• גאולה: מכניסים את ה-א' בגולה • מתאחדים בלימוד

    אנשים נשים וטף מתאחדים בלימוד שיחת הרבי מלך המשיח שליט"א דבר מלכות אחרי-קדושים – י"ג אייר, ומביאים את הגאולה בפועל ממש בין המשתתפים תתקיים בעז"ה הגרלה לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array