• אפיזודה חדשה אודות עידודו של הרב מארלאו לענייני משיח

    אמונתו הלוהטת בענייני משיח וגאולה של הרב יהודה קלמן מארלאו ע"ה ידועה בפי כל. לאחר ג' תמוז היה ללא ספק מחלוצי החבורה שהבעירו את ענייני הגאולה וזהותו של מלך המשיח בקרב החסידים, בנאומיו המרגשים, בפסקיו הברורים, ובהליכותיו שביטאו זאת מעל לכל. היום לרגל היארצייט מתווספת אפיזודה נוספת לשרשרת העובדות המעידות על כך • לכתבה המלאה

    בימין: הרב חיים ששון, בשמאל: הרב מארלאו
וידאו