• כלים דתיקון: שיעורי גאולה ומשיח בתורתו של הרבי

    כחלק מתוכנית 'יום שכולו משיח' המוגשת לתלמידי התמימים ע"י את"ה העולמי לרגל כ"ח ניסן, חב"ד אינפו שמח להגיש לקהל התמימים ואנ"ש שני שיעורים בתורת הרבי מה"מ בענייני היום: שיעור בנושא ספירת העומר בזמן הגאולה מפי הרב איסר שפרינגר – ר"מ בישיבת חח"ל צפת, ושיעור בנושא 'המשך' חודש ניסן תנש"א מפי הרב ישראל זלמנוב – מנהל רוחני ישיבת תות"ל בית שמש • להאזנה