• בחן את עצמך על שיחת הדבר מלכות לש"פ עקב

    מטה לימוד הדבר מלכות מגיש שאלון (אמריקאי) על דבר מלכות עקב, בו תוכלו לבחון את עצמכם, על הבנת וזכירת השיחה (ציון אוטומטי בסיום). בין המשתתפים תתקיים בעז"ה הגרלה על זיכוי לרכישת ספרים • לכניסה למבחן