• 25 שנים להכרזת "יחי אדוננו" בהתוועדות של הרבי

    "היום קם הרב דוד נחשון עם עוד שניים מאנ"ש בעת חלוקת המשקה בסוף ההתוועדות והכריזו שהננו מקבלים ומכריזים את הכתרת מלך המשיח, ומארגנים התוועדויות חסידים בכל רחבי העולם. וסיים שיחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, והקהל ענה יחי (ג' פעמים)." • לסיפור המלא