• "אמונה ללא פשרות" • כל המקורות במקום אחד

    מהו גידרו של נשיא הדור? מה השתנה בי׳ שבט תש״י? מהו החידוש של דורנו? היכן מקומו של נשיא דורנו? האם זו המציאות גם על פי הלכה? כיצד התורה משנה את המציאות בעולם? ומדוע צריכים לפרסם שהרבי חי וקיים? • כל המקורות בנושא נצחיות חייו של נשיא דורנו בקובץ אחד • להורדה