• העיתון המיוחד שיצא לאור בעקבות דברי הרבי • מיוחד

    בסרטון היומי בסדרת הפנינה היומית בעניני הגאולה המתפרסמים באתר לקראת ג׳ תמוז –  עורר הרבי מלך המשיח אודות הידיעה המשמחת על ביאת משיח, שבעבורה אין לחכות להוצאה הסדירה של העיתון אלא להוציא ״הוצאה מיוחדת״ • עיתון ׳הגאולה׳ קיבל וקיים מיד את דברי הרבי ותוך יממה יצא עיתון מיוחד בעקבות כך • לסקירה ותצלום העיתון