• מ-סיבת ההפתעה • תופתעו, אבל יש סיבה

    ״בה בשעה שהיהדות כולה בנויה לתלפיות על יסודות הסדר והזמן, קביעת החודשים, זמני כניסת ויציאת שבת, סוף זמן קריאת שמע, חצות ונץ החמה – ישנו ׳חג׳ אחד ביהדות, הגדול מבין כולם, שאינו כפוף לתכתיב זמן כזה או אחר. הוא פשוט מגיע, ללא הודעה מוקדמת וללא טיימר מדויק״ • טורו השבועי של הרב מנחם מענדל ששון, באדיבות מגזין בית משיח׳ • לקריאה