• המענה לליצנות מזעקת "משיח נאו" • י"ג ניסן תשמ"ז

    לאור קריאת הרבי מלך המשיח "להיות נשמע תמיד באזנינו מוחנו וליבנו" קול קריאת הגאולה של נשיא הדור, מוגשים בזאת סרטוני וידיאו קצרים לקראת ג׳ תמוז בהם מעורר הרבי אודות עניני משיח וגאולה • בוידיאו הנוכחי – משיחת ליל י״ג ניסן תשמ״ז – מתייחס הרבי לתביעת משיח ״נאו״ דווקא בשפת המדינה • לצפייה