• אבינו מלכנו, יש לנו מלך!

    ״אם ישנה פינה בלב החוששת מטענות נגדיות הבאות מבית ומחוץ, נקרין לפינה זו את מילות השיחה המעוררת מי"ט ניסן תשמ"ח, ומומלץ להוסיף לפינה זו גם את המילים שאמר הרבי בהשגחה פרטית יום אחרי שיחת ב' ניסן בחלוקת הדולרים״. טורו השבועי של הרב מני ששון בעניני גאולה ומשיח • לקריאה