• מטה משיח: התוועדות חוצת יבשות לקבלת פני משיח

    על פי הוראת הרבי מלך המשיח לערוך התוועדויות בימים אלו בכל מקום ומקום ובפרט בי"ט-כ' כסלו, ולאור המצב וההתעוררות העצומה בתקופה האחרונה, מארגן 'מטה משיח בארץ הקודש' התוועדות מיוחדת חוצת יבשות עם מיטב הרבנים והמשפיעים מכל רחבי העולם. ההתוועדות תתקיים בעז"ה ביום ראשון כ' כסלו, בשעה 20:30 שעון ישראל • לכל הפרטים