• אמרו תהילים: שליח הרבי לספרד זקוק לרחמי שמיים

    ציבור אנ"ש חסידי חב"ד נקרא לקרוע שערי שמים ולומר תהילים לרפואת שליח הרבי מה"מ לספרד הרב יצחק גולדשטיין שזקוק לרחמי שמיים מרובים. והן א-ל כביר לא ימאס, ובזכות תפילת רבים, יזכה לאריכות ימים ושנים טובות מתוך בריאות איתנה • שמו המלא לתפילה: הרב יצחק בן חנה פריווא • אמרו תהילים