• משפחת חסידי חב"ד "ערבים זה לזה"

    126 משפחות מקהילות אנ"ש עדיין בלחץ ובמתח איך ישלמו את היין והמצות ומצרכי יסוד לחג – אנחנו לא עוזבים אותם לבד! בארגון התאחדות החסידים, עוזרים עכשיו למשפחות היקרות שהרבנים הפנו אלינו, וומוודאים שלא תשאר משפחה חבדי"ת רעבה בחג! • לתרומה און-ליין

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array