• אמרו תהילים לרפואתה של שליחת הרבי הזקוקה לרחמי שמיים

    אנ"ש מארץ הקודש ומרחבי תבל נקראים לומר תהילים לרפואתה של שליחת הרבי מה"מ בדנייפר – אוקראינה, מרת ברכה לאה בת חנה פייע, הזקוקה לרחמי שמים מרובים. נא להרבות בתורה תפילה וצדקה לזכותה, באמירת תהלים.