1. מזל טוב ליהודה בכר החסיד!!

   שמעון
  2. מזל טוב אחינו היקר!

   ניסים פילנג'י
  3. מזל טוב מזל טוב מזל טוב!!
   התרגשותתתתת!

   פייייי!!!
  4. בניין עדי עד! בית של שליחות! בית של רעבע!!

   מזל טוב
  5. מזל טוב יהודה החסיד!
   (האיש והאגדה!)

   חיים מרקוביץ
  6. מזל טוב לחברי היקר יהודה בכר! שהקב"ה יפנק אותך בכל טוב!

   מנדי שוגר
  7. יהודל'ה! מזל טוב מזל טוב שיהיה בניין עדי עד על יסודי התורה והמצוות!
   מחכה כבר לרקוד איתך בחתונה, פשוט להגביה ידים באויר!
   נחת לרבי שליט"א!

   דוד ש.
  8. מזל טוב יהודה!! בנין עדי עד!

   מנחם פלוטקין
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו