• כ"ג אב
    חתונות
    אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
  • כ"ח אב
    חתונות
    בית רבקה - כפר חב"ד ב'