• 66 שנים לרצח הנורא בפרדסי כפר חב"ד

    ששים ושש שנים חלפו מאז נרצח הת' ישראל אריה דוברוסקין הי"ד, האירוע הנפשע שזעזע את תושבי כפר חב"ד ה'טריים' • "בית משיח" פורש לראשונה את תולדות חייו, משנות ילדותו ועד למסע החיפושים שנערך אחריו, מציאתו בפרדסי כפר חב"ד והתגובה הלא-רגילה של תושבי כפר חב"ד • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array