• רב שיח: לאן מועדות פניהם של יהודי אירופה?

    שלוחי הרבי באירופה, הרב בנימין יאקבס רבה הראשי של הולנד, הרב יוסף יצחק פבזנר יו"ר מוסדות חב"ד 'סיני' בפריז והרב שמואל פינסון מנהל מוסדות חינוך חב"ד בבריסל, מספרים בראיון מיוחד לבית משיח על התחושות, על אמצעי המיגון, על הקשרים עם השלטונות ומנסים לענות לאן פניהם של יהודי אירופה? • לקריאה, מרתק