• תמונת הלילה

    הלילה, נערכת בקראון הייטס חתונת בנו של ר' שלום מרדכי רובשקין, הת' מנחם מענדל עב"ג חיה מושקה ווינשטיין מקראון הייטס, בהשתתפות ידידים אורחים וקרובי משפחה שבאו לשמוח בשמחת המשפחות • צלם חב"ד אינפו מגיש תיעוד ראשוני