• צמאה לך נפשי…

    בקשר עם ג' תמוז, יום בו גוברים הגעגועים לראות את מלכנו, אנו מפרסמים שתי תמונות מיוחדות בהן נראה כ"ק אד"ש מה"מ בעת ההתוועדות עומד ומעודד את השירה בשתי ידיו הק' • לתמונה נוספת

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array