• הרבי לצד ספר התורה • גלריית תמונות

    לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, אנו מגישים גלריית תמונות מכ"ק אד"ש מה"מ, בהן הוא נראה בעת העליה לתורה או כשהוא מחזיק ספר תורה בידיו הק'. ויה"ר שתיכף ומיד נזכה לראות את מלכנו, ולחגוג את הרגל בירושלים עיה"ק, בהתגלות האמיתית והשלימה • לתמונות