• זיכרון להולכים

    היום חל היארצייט של הרב פנחס טורדוס אלטהויז (הנודע בכינוי 'פינייע' שהיה מעסקני חב"ד החשובים בארץ הקודש, ממקימי כפר חב"ד. בקשר עם כך אנו מפרסמים צרור תמונות מימי חייו • לתמונות