• זיכרון להולכים

    בכ"ו שבט חל יום היארצייט של הרב אפרים וולף ע"ה, שעמד במשך למעלה מחמישים שנה בראש העסקנות החב"דית הציבורית בארץ הקודש. לעתים קרובות שימש שליח נאמן ודיסקרטי מטעם הרבי לפעילויות רבות ומגוונות בענייני הכלל והפרט, שרובן עוד חסויות • לתמונות