• בימים ההם

    השבוע (כ"ז טבת) חל יום היארצייט של הרב משה יצחק העכט, משלוחיו הראשונים של אדמו"ר הריי"צ בארצות הברית. בתמונה נראה הרב העכט בעת נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בדינר לטובת הישיבה בניו הייבן.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array