• עלי הגהה שיחת ש"פ וירא – כ' מרחשון ה'תשמ"ז

    בקשר עם כ' מרחשון, יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע – מערכת "מפתח" מוציאה לאור את הגהות הרבי על שיחת ש"פ וירא כ' מרחשון ה'תשמ"ז • חוברת זו היא החמישים ושלש בסדרת הקבצים של פרסום ההגהות על השיחות והמאמרים • לקריאה והורדה