• תלמידי מוסדות 'אהלי תורה' בפעילויות והתוועדויות

    בשבוע שעבר לרגל י'-י"א שבט, תלמידי מוסדות "אהלי תורה" בקראון הייטס השתתפו בתכניות ופעילויות מיוחדות לציון ימים מיוחדים אלו. מהגן ועד לתלמידי הישיבה הגדולה, השתתפו התלמידים במגוון התוועדויות ופעילויות שונות בקשר לי'-י"א שבט • לתמונות