• למען ילמדו: מעמד מרשים של "חג הסמיכה" בקראון היטס

    כחמש מאות איש השתתפו באירוע רב רושם של "חג הסמיכה", שהתקיים באולם האירועים "אהלי תורה" בקראון הייטס, לציון סיום שנת הלימודים וחלוקת תעודות לכמאתיים וחמישים מסיימים במסלולי הלימודים של סמיכה איסור והיתר, הלכות שבת, סידור חופה וקידושין, מקוואות, שחיטה, אורח חיים, רב קהילה והדרכת חתנים • לדיווח וגלריית תמונות