• שימו לב: נפתחה ההרשמה לקעמפ אורו של משיח

    בימים אלו נפתחו משרדי הרישום למחנות הקיץ אורו של משיח גן ישראל בארה"ק – הסדן החסידי בו מייצרים חסידים מקושרים לרבי מלך המשיח. מכיון שהורים רבים שולחים את הילדים לספוג חינוך חסידי, למרות הקושי הכלכלי הכרוך בכך, לכן, מבקשת הנהלת הקעמפ להודיע ולזרז את כל ההורים המעוניינים במחירי הנחה ופריסת תשלומים להקדים את הרישום ולסיים אותו במהלך חודש אייר • להרשמהלידיעה המלאה