• י"ג אייר: 72 שנים לפטירת ר' ישראל אריה לייב ע"ה

    היום, י"ג באייר, ימלאו 72 שנים לפטירתו של הוו"ח עוסק בצ"צ רב פעלים בעל מדות וכו' ישראל ארי' לייב, אחיו של הרבי שליט"א מלך המשיח • ר’ ישראל ארי' לייב נולד בכ"א באייר תרס"ו להוריו הרה"ק רבי לוי-יצחק והרבנית הצדקנית מרת חנה שניאורסאהן נ"ע בניקולייב שבאוקראינה ונפטר בי"ג באייר תשי"ב בליברפול שבאנגליה • לתולדות חייו