• בחדר ליובאוויטש בכפר חב"ד מסכמים חודש מוצלח

    בחדר ליובאוויטש בכפר חב"ד, הושקעו מאמצים רבים לנצל את ימי חודש ניסן, למרות חג הפסח, ללימוד והנהגה חסידית. כך המשיכו הלימודים עד ערב החג, וכן נערך מבצע בשם "הולך חסיד", במסגרתו שיננו הילדים משניות ותניא בלכתם בדרך • לדיווח ותמונות