• צבאות השם תל ציון: הרב החדש בהתוועדות בסניף

    כהכנה ליום הבהיר י' שבט – כניסה לשנת השבעים בסניפי צבאות השם מתכוננים בהתוועדויות מיוחדות. בסניף תל ציון בהנהלת הרכז היקר הרב דביר איציק זכו והגיע להתוועד עם החיילים הרב שי שמעון כהן – הרב החדש של הקהילה, שהתוועד עם החיילים על המהות שלהם בתור חיילי צבאות השם הקשורים לנשיא הדור וההכנה ליום הבהיר י' שבט • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array