• הרבי מלך המשיח שליט"א מבקש מאיתנו: קוּ‏מט אָפטעֶר!

    "ואז הוסיף הרבי ואמר לר' בער'ל: "קומט אפטער!" [= תבוא (לעתים תכופות) יותר!]" ידוע רצונו של הרבי מלך המשיח שליט"א, שיבואו אליו, ובמיוחד בשנת הקהל. נצייר בעינינו את הרבי קורא לנו לבוא, ומבקש: "קומט אפטער!" הגיעו לעיתים קרובות יותר • "אז אם אתם רוצים להיות בזמן הנכון במקום הנכון, בואו ל-770 לעיתים קרובות יותר, כי כאן הכל יתחיל!" טור מיוחד