• 41 שנה לנסי תקיפת הכור בעיראק – ערב חג השבועות תשמ"א

    בערב חג השבועות שנת תשמ"א הופצץ והושמד הכור הגרעיני בעיראק, במבצע מורכב שקדמו לו הכנות רבות, ואשר הסתיים, בחסדי שמים ובנסים גלויים, בהצלחה מלאה • מה היו עשרת הניסים סביב ההפצצה? ומה הרבי דיבר שבועיים לפני כן? • הרב אבישי אפרגון בפרשנות ביטחונית מורחבת על הניסים הגלויים • לטור המלא