• אתם יודעים אם זה יהיה בן או בת?

    איך מסביר אדמו"ר הזקן את תחילתה של פרשת השבוע? כיצד מתמודדים עם מצב בטחוני מאתגר שכזה? ומה שלום האמא ששכבה בטיפול נמרץ? טור לפרשת השבוע 'תזריע' וראש חודש ניסן מאת הרב יהודה גינזבורג • לקריאה