• למי מפריעה הכרזת היחי של הרב אופן בכותל?

    בכ"ף מנחם אב התקיים מעמד הכנסת ספר התורה השביעי של ילדי ישראל, בירושלים עיה"ק. באחת ההקפות, כובד המשפיע הרב יוסף יצחק אופן. לפני שפתח בהקפה הכריז ג' פעמים, "יחי אדוננו", והיה מי שניצל את ההזדמנות כדי להוסיף בפירוד הלבבות והיפך אהבת ישראל • בעקבות כך אנו מפרסמים דברים שכתב הרב שלום בער וולף בנושא • לקריאה