• קצת נאיביות לא תזיק…

    התורה מלמדת אותנו על ההתנהגות האישית הנדרשת במלחמה היום-יומית, המלחמה עם היצר הרע והנפש ה'בהמית' שלנו. הנצחון במלחמה זו תלוי בכך שהיציאה למלחמה אף היא בצורה של "על אויבך" • הדרך היחידה לנצח את האויב הזה הוא להיות מעליו. באמצעות לימוד התורה וקיום המצוות, תפילה מכל הלב ומעשה טוב מתחברים לנפש שלנו, לאמת האמיתית • מאת הרב יהודה גינזבורג, שליח בחיפה • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array