• יודעים שאין כאן סילוק! • טור דעה

    בענינים רבים בתורה רואים בבירור שיהודי שלא למד חסידות מסתכל עליהם באופן מסויים, ואילו הלומד את המאור שבתורה – תורת החסידות – מסתכל עליהם באור שונה לחלוטין • עדה שלימה לא מקבלת בשום אופן את עצם המציאות הנראית, ועומדים בדרישה ובצעקה עיקשת: "עד מתי?! הרבי הבטיח שיוליכנו לגאולה!" • הרב יוסף העכט רבה של אילת ומשלוחי הרבי לאה"ק • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array