• ה"אייכה" הזעקני של אבא • הרהורי תמים

    ״אבל האב המתחבא מבנו, מחכה מהבן שיאמר את הדעה שלו. שיכריז את מה שלימדו אותו, שיצעק את דעתו. "עד מתי", "משיח נאו", "הרבי חי וקיים", "יחי אדוננו . . לעולם ועד". והבן – מנסה את כוחו ומתייצב אצל אבא״ • הרהורי תמים על תקופת ההעלם והסתר • לקריאה