• הטור שנכתב שלשה ימים אחרי ג' תמוז • מיוחד

    "גם בעת כתיבת שורות אלה, לאחר ג' תמוז, כאשר אנו מצפים בדריכות לראות בהתגלות המושלמת של הרבי מלך המשיח שיחי׳ לעולם ועד, כל זה הוא מכוחה של אותה האמונה שהאמינו אבותינו" • טור מיוחד שנכתב שלושה ימים לאחר ג׳ תמוז תשנ״ד מאת הרב זמרוני ציק ע"ה, מוגש לרגל היארצייט בט״ז סיון ולקראת ג׳ תמוז • לטור המלא