• לטפל בבעיות לפני החתונה • מרדכי רוט

    לפני כחצי שנה הבן שלו התגרש בגלל אותה סיבה, במקום לטפל בבעיות של הבן שלו לפני החתונה הוא דחה את זה בכל מיני הצטדקויות שונות. אותו יהודי היה לו בן נוסף בשידוכים, שגם לו הייתה בעיה רגשית מסוימת. אמרתי לו: "אני מכיר את הבן שלך, הוא צריך טיפול, הוא לא יכול כך להתחתן. לפני שהוא נכנס לשידוכים תטפל בו קודם" • טורו של המטפל הרגשי הרב מרדכי רוטלקריאה