• תכלה שנה ומחלוקותיה, תחל שנה וברכותיה • הרב גערליצקי

    "זוהי שעה קריטית. אנו מוכרחים, כל אחד בעצמו, כל משפחה, כל קהילה וכל חברה, וכולנו יחד, להחליט על שינוי כיוון מוחלט. אנו חייבים להפסיק להיגרר אחרי התקשורת, המרוויחה הגדולה מכל 'אקשן' של שנאה" • מגזין שישי אינפו מגיש טור מעורר לראש השנה מאת הרב יוסף שמואל גערליצקילטור המלא