• עקרת הבית – יסוד הבית • הרב מנדי הראל

    בערב ראש השנה – אחד הרגעים הגדולים ביותר בחשיבותם במהלך השנה, נכתב רשבותינו נשיאנו "עוזבים הם את כל עיסוקיהם החשבים והנעלים ביותר, שלנו אין כל הבנה והשגה בהם.. היו נכנסים לשוחח זמן מה עם זוגתם הרבנית" • טור בענייני הבית היהודי ושלום בית מאת הרב מנחם מענדל הראל, לרגל חגי תשרי הבעל"ט • לקריאה