• 30 שנה לתשנ"ג: קובץ "ודברך מלכינו אמת" להורדה

    לרגל ג' תמוז תשפ"ג, יצא לאור קובץ "ודברך מלכינו אמת", בקשר עם 30 שנה לתשנ"ג, השנה בה עודד הרבי מלך המשיח שליט"א את שירת "יחי אדוננו" ופרסום זהותו כמשיח לעיני כל העולם כולו • לקריאה והורדה