• שבת אחדות – מה זה אומר?

    בקשר עם בקשתו הנפשית של הרבי, ביום שבת פרשת במדבר, בעלות המנחה להתאסף בכל מקום ומקום רבים מישראל, אנשים ונשים וטף "שבת אחים גם יחד", להתוועדות רעים שבה ידברו דברי תורה בכלל, ובמיוחד – בענייני אהבת ישראל ואחדות ישראל, מוגש כאן קובץ "ויחן שם ישראל" עם השיחה מתורגמת ללשון הקדוש, סיפורים ונקודות לחזרה בהתוועדות המיוחדת • לצפיה ולהורדה