• 73 שנה לנשיאות: קובץ הערות חדש מהתמימים בתות”ל קווינס

    לכבוד היום הבהיר י’-י”א שבט – ע"ג שנה לקבלת נשיאותו של הרבי מלך המשיח, הוציאו תלמידי התמימים מישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בקווינס, קובץ הערות התמימים ואנ”ש, על פי הוראתו הק’ של כ”ק אד”ש ‘לאפשה לה’ בלימוד התורה והחסידות בכלל, ובעניני גאולה ומשיח בפרט, בתוספת שיעורי הרב שווי על מסכת גיטין ור"ד מחלוקת הדולרים ויומן משנת ניסים • להורדת הקובץ