• מה אמר הרבי על לימודי הסמיכה?

    לכבוד חג הסמיכה בישיבת תות"ל המרכזית ב-770 שהתקיימה ביום ראשון, התפרסם ליקוט שיחות, אגרות ומענות של הרבי על חשיבות לימוד סמיכת 'יורה יורה' ו'ידין ידין'. האוסף הוא הראשון מסוגו ואוסף חומר ממספר מקורות שונים, כמו גם חומר חדש בפרסום ראשון • לקריאה והורדה